Nieuws

Samen gaan wij voor duurzaamheid

Samen gaan wij voor duurzaamheid!

INITIUM-groep neemt met 6 bedrijven deel aan het traject van VOKA rond Duurzaam Ondernemen

INITIUM ambieert een duurzame groei binnen elk bedrijf van de groep.

Begin dit jaar bepaalde de groep een 12-tal strategische projecten met als uitdaging een gezamenlijke uitvoering en expertise. Op deze manier versterken de verschillende INITIUM-ondernemingen elkaar en creëren we een collectieve groei!

Eén van deze 12 projecten is Duurzaam Ondernemen. Een belangrijk maatschappelijk geëngageerd thema waar wij graag ons steentje aan bijdragen!

Er is vervolgens gekozen dit project vorm te geven in samenwerking met VOKA (Vlaams netwerk van Ondernemingen). Onder hun begeleiding stappen we in het 3-jarig traject VOKA Charter Duurzaam Ondernemen om zo het certificaat van de Verenigde Naties te behalen op vlak van duurzaamheid.

Het traject bestaat uit 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de VN rond 5 thema’s: People – Planet – Prosperity – Peace – Partnership. Binnen dit kader dienen we tal van acties uit te werken en waar te maken om zo meer bewust duurzaam te ondernemen binnen onze INITIUM-groep.