software die de productiviteit in veredelingslaboratoria sterk verhoogt.

BREED BIO

Breed Bio biedt een software platform voor agrigenetica laboratoria. Dit platform analyseert en classificeert data op een sterk geautomatiseerde manier opdat de kweker zo plantenkruisingen kan bijsturen om de best mogelijke variëteiten te produceren.

De missie van Breed Bio is om de producenten die de voedselvraag van de wereld beantwoorden, rekening houdend met de uitdagingen zoals klimaatveranderingen en bewustzijn rond duurzame agricultuur, te ondersteunen bij de toenemende nood aan genetische informatie.