INITIUM

Duurzame groei realiseren

Duurzaamheid, ook bekend als ESG (Environmental, Social & Governance), is een belangrijk onderdeel van het succes van hedendaagse ondernemingen. In het groeipad dat wij samen met de bedrijven uitstippelen, staat duurzaamheid dan ook centraal. Samen met elk bedrijf bespreken we specifieke duurzaamheidsdoelstellingen en -acties, geïnspireerd door de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

Tijdens investeringsbeslissingen wordt er bovendien extra aandacht besteed aan ESG door: 

  • Het uitsluiten van industrieën met negatieve sociale en milieu impact  
  • Een grondige evaluatie van de milieu-, sociale en bestuurlijke prestaties en risico’s van een onderneming.  

Deze aanpak zorgt ervoor dat de bedrijven niet alleen financiële doelen bereiken, maar ook bijdragen aan duurzame en ethische waarden. 

IN AL ONZE ACTIVITEITEN

Onze gezonde balans tussen economische, sociale en milieuvriendelijke aspecten.

Wij richten ons niet alleen op winsmaximalisatie, maar nemen ook onze verantwoordelijkheid voor de impact van onze activiteiten. Dit doen wij voor al onze bedrijven in de INITIUM groep.

Economische duurzaamheid

Naast het streven naar groei, nemen wij ook onze verantwoordelijkheid en bieden wij transparantie in onze zakelijke praktijken en langetermijnwaarde.

Sociale verantwoordelijkheid

Dit omvat zaken als het respecteren van mensenrechten, het waarborgen van goede arbeidsomstandigheden voor werknemers, het bevorderen van diversiteit en inclusie, en het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

Bij INITIUM respecteren wij de mensrechten en waarborgen een goede arbeidsomstandigheden voor al onze medewerkers. Wij bevorderen diversiteite en inclusie en ondersteunen goede doelen en lokale gemeenschappen. TUKI vzw is één van de die wij steunen

Milieubescherming

Wij doen er alles aan om onze economische voetafdruk te minimaliseren door bijvoorbeeld energie te besparen, afval te verminderen, duurzame materialen te gebruiken en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

IN AL ONZE ACTIVITEITEN

Streven naar evenwicht

Wij hechten niet alleen belang aan onze eigen belangen, maar houden ook rekening met de belangen van alle belanghebbende. waaronder werknemers, klatnen, leveranciers, gemeenschappen en het mileiu.